ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của Crack Ngay. Để có thể đăng kí tài khoản hay sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản. Trước khi tải và sử dụng các sản phẩm Crack Ngay cung cấp, các bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ như sau.

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1. Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của bạn.

2. Các điều khoản này có thể được chúng tôi cập nhật. Bạn có thể xem bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ thể hiện sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới của bạn.

3. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

II. TÀI KHOẢN

Dịch vụ cho phép người dùng đăng ký tài khoản trên Dịch vụ để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên crackngay.com. Mỗi người dùng có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau trên crackngay.com sử dụng các hình thức đăng nhập thông qua Email, số điện thoại, Facebook, hoặc Google.

III. ĐĂNG KÝ

1. Để truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website crackngay.com, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký Thành Viên trên website crackngay.com, thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký Thành Viên gồm: Họ và tên, ngày sinh, email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước… Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, website crackngay.com không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.

2. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng và không được chuyển nhượng. Bạn phải đồng ý:

2.1. Sử dụng tài khoản của bạn cho cá nhân mình và không chia sẻ tài khoản với người khác

2.2. Thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản hoặc email về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật.

2.3. Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân.

2.4. Duy trì và cập nhật Dữ liệu Đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

3. Trường hợp bạn chưa đủ 14 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp đăng ký tài khoản cho bạn.

IV. BẢN QUYỀN

Các sản phẩm của chúng tôi được cung cấp hoàn toàn miễn phí không nhằm mục đích thương mại, chính vì thế các cá nhân sử dụng phần mềm này cho mục đích thương mại, Crack Ngay không chịu bất kỳ một truy cứu trách nhiệm nào cho vấn đề này!